About Us

บริษัท GCS เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521(ค.ศ. 1978) โดย คุณพัฒนะ วิศาลวิทย์ เป็นธุรกิจเล็ก ๆ รับซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เครื่องโรเนียว และเครื่องทำสำเนา โดยให้บริการตามโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ โรงพิมพ์ ฯลฯ

ธุรกิจครอบครัวเล็ก ๆ มีช่างบริการอยู่ไม่กี่คน คุณพัฒนะเองยังต้องวิ่งให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก มืดค่ำ แทบจะตลอด 24ชม. ถ้าลูกค้าขอความช่วยเหลือด่วนมา ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจมาตลอด จนได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ, ความอนุเคราะห์จากลูกค้าหลาย ๆ ท่าน ทำให้กิจการค่อย ๆ เติบใหญ่ขึ้น มีช่างให้บริการมากขึ้น ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทใหญ่ หลาย ๆ บริษัท อาทิ Gestetner, Olympia, Canon, Brother ฯลฯ  จนถึงระยะเวลาหนึ่ง ได้พบกับ บริษัทจากประเทศสวีเดนทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องโรเนียวมือสอง จนทำให้คุณพัฒนะ มองเห็นช่องทางธุรกิจ และได้เป็น “ผู้นำเข้ารายแรกของประเทศไทย”
กิจการนำเข้าเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องโรเนียวมือสอง ได้ผลตอบรับดีมาก ๆ จัดจำหน่าย สินค้าไปทั่วประเทศ ทำให้มีโอกาสได้รู้จักมิตรภาพที่ดีมากมาย มาจนถึงระยะเวลาหนึ่งเมื่อ วัน-เวลาเปลี่ยน เทคโนโลยียุคใหม่เข้ามา เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องโรเนียวเกิดกระแสตกยุค ความนิยมในการใช้งานจึงลดลง เปลี่ยนมาใช้งาน “เครื่องถ่ายเอกสาร” “เครื่องโรเนียวดิจิตอล(เครื่องก๊อปปี้พริ้นเตอร์)” ที่ได้รับความนิยมมาแทน
ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณพัฒนะ ก็ได้มีการเปลี่ยนกระแสตามความต้องการตลาดอย่างทันท่วงที นำเข้า “เครื่องถ่ายเอกสาร” , “เครื่องโรเนียวดิจิตอล(เครื่องก๊อปปี้พริ้นเตอร์)” พร้อมทั้งอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการในทุก ๆ ด้าน

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา ผ่านร้อน ผ่านหนาว อุปสรรค วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ก็สามารถผ่านพ้นมาได้จวบจนปัจจุบัน บริษัท GCS ยังคงความเป็นมืออาชีพด้านการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

ผมในฐานะรุ่นที่สองที่ดำเนินกิจการนี้ ผมขออนุญาตดูแลทุกท่านนะครับ

จากใจ
ธวัชชัย วิศาลวิทย์  (Birth Visanvit)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *