คลองโอ่งอ่าง ที่เที่ยวใหม่ใจกลางกรุง

คลองโอ่งอ่าง

วันนี้คลองไทยยกระดับไม่แพ้ต่างชาติแล้ว ปรับปรุงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอย และทำกิจกรรมกัน

Continue reading “คลองโอ่งอ่าง ที่เที่ยวใหม่ใจกลางกรุง”