พวงหรีดดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ เพื่อสังคมไทย

พวงหรีดดิจิทัล

“วันนี้ พวงหรีดจะไม่เป็นแค่ดอกไม้เรียงกันเป็นทรงกลม แปะกระดาษข้อความตรงกลางแล้ว”

Continue reading “พวงหรีดดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ เพื่อสังคมไทย”

งานศพ ไปทำไม?

“งานศพ”

ไม่ได้เป็นแค่งานเลี้ยงรุ่น หรืองานรวมญาติ ที่ไว้สำหรับพบปะนัดเจอกันเท่านั้น

ปัจจุบัน ยังมีความ “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับงานศพอยู่มาก Continue reading “งานศพ ไปทำไม?”