พวงหรีดดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ เพื่อสังคมไทย

พวงหรีดดิจิทัล

“วันนี้ พวงหรีดจะไม่เป็นแค่ดอกไม้เรียงกันเป็นทรงกลม แปะกระดาษข้อความตรงกลางแล้ว”

Continue reading “พวงหรีดดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ เพื่อสังคมไทย”