เครื่องฟอกอากาศในรถ ต้องมีด้วยหรอ!?

ตามกฏหมายแล้วประชาชนชาวไทยต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ถึงจะสามารถขอทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลได้ Continue reading “เครื่องฟอกอากาศในรถ ต้องมีด้วยหรอ!?”