งานศพ ไปทำไม?

“งานศพ”

ไม่ได้เป็นแค่งานเลี้ยงรุ่น หรืองานรวมญาติ ที่ไว้สำหรับพบปะนัดเจอกันเท่านั้น

ปัจจุบัน ยังมีความ “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับงานศพอยู่มาก

จริงอยู่ ทุกวันนี้งานศพเป็นเหมือนงานสังคมงานนึง ไม่ว่าจะเป็นการ เดินทางมาเคารพศพด้วยตัวเอง ฝากซองมา หรือ ส่งพวงหรีดมาก็ตาม จุดประสงค์เพื่อที่จะแสดงความอาลัย และแสดงน้ำใจต่อครอบครัวของผู้ล่วงลับนั่นเอง

“แต่”

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดงานศพนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การที่ผู้คนมาร่วมนัดเจอ พบปะ พูดคุยกัน เสร็จงานก็ไปหาอะไรกินกันต่อ

งานศพนั้น จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงสัจธรรมว่า “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” นั้น เป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
พึงระลึกไว้เสมอว่า “ความตาย” นั้น อยู่กับเราตลอด เราไม่อาจรู้ได้ว่าเมื่อไรจะมาถึง
ท่านจงพึง “ระลึกถึงความตาย” หรือที่พระท่านใช้คำว่า “มรณานุสติ” อยู่เสมอเถิด

#สาธุพวงหรีดดิจิทัล #พวงหรีดดิจิทัล #พวงหรีดยุคใหม่ #พวงหรีดรักษ์โลก #ไม่เป็นขยะ #ไม่เป็นภาระวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *